ADVOCAT HERÈNCIES CC

“La nostra missió és donar-li la millor solució de forma ràpida i segura”

EXPLIQUI’NS EL CAS

*Camps obligatoris

  A ADVOCAT HERÉNCIES CC El nostre equip d’advocats testamentaris amb més de 27 anys d’experiència sap que una bona planificació de l’herència pot ajudar a pagar menys despeses i impostos.

  Com advocats especialistes en herències tenim un profund coneixement dels aspectes legals i humans del l’litigi testamentari així com una gran capacitat per aconseguir acords mitjançant la visió de tots els angles.

  Tenim uns honoraris competitius i assequibles.

  Advocat herències CC home

  Serveis Advocat Herències CC

  Servei Advocats Online

  Una de les possibilitats a l’hora d’oferir els nostres serveis: tramitar testament, tramitar herència, impost de successions, herència legitima, etc… És bastant comú entre els nostres clients fer l’entrevista per telèfon o videoconferència, un cop tenim les dades necessàries les gestions són les mateixes que si ho féssim de forma presencial.

  La nostra Missió

  Advocat herències CC la nostra missió és gestionar l’herència d’un difunt de forma senzilla i àgil per als seus hereus. Si no sap com fer l’herència o com evitar pagar impostos innecessaris, si ha estat desheretat injustament o si la seva herència està en risc d’alguna altra manera, poseu-vos en contacte amb nosaltres i estudiarem el seu minuciosament el cas.

  Sense tarifes ni costos per avançat.

  Els nostres honoraris són competitius i assequibles!

  Preguntes freqüents

  La principal diferència entre testaments i herències és que la primera és un acte jurídic resultat de la mort d’una persona, el qual té efectes sobre els seus hereus (els que per llei, estan cridats a subrogar-se en els drets i obligacions de el mort).

  Advocat Herències CC

  La últimes voluntats és quan vam redactar un testament al notari amb la nostra última voluntat, aquest document queda arxivat en el protocol de l’notari, i al seu torn el notari informa el registre d’últimes voluntats que tenim un testament en el seu protocol. Quan fallecemos els hereus sol·liciten a l’registre d’últimes voluntats si consta algun testament sobre la persona difunta i aquest informa el notari, data i lloc. Amb el certificat d’últimes voluntats seus hereus podran sol·licitar el testament per acceptar l’herència.

  Advocat Herències CC

  Podem renunciar a l’herència d’un familiar. Bàsicament quan vam heretar acceptem els béns de l’cabal hereditari incloses els deutes que tenia el difunt i abecés els deutes són més grans que el valor dels béns a heretar. La renúncia l’hem de fer davant notari.

  Advocat Herències CC

  Quan vam heretar un bé immoble l’ajuntament on aquest emplaçada aquesta propietat ens cobrés l’impost de Plusvàlua que bàsicament es calcula pel valor que tingui el terreny on aquest la propietat, aplicant els tipus impositius corresponents a la localitat, haurem de sol·licitar les bonificacions que ens corresponguin .

  Advocat Herències CC

  Tramitar la herència en molt important realitzar-la en el termini de 6 mesos des de la defunció. Amb l’herència cal liquidar l’impost de successions i l’impost de Plusvàlua si vam heretar béns immobles. Per liquidar aquests dos impostos hem de tramitar l’herència en el termini establert dels 6 mesos perquè de no ser així pagarem recàrrecs i perdrem bonificacions. L’herència la podem tramitar en document privat perquè ens sigui més econòmic.

  Advocat Herències CC

  El testament vital també anomenat document de voluntats anticipades (DVA), també anomenat testament vital, és un document adreçat a el metge o metgessa responsable, en el qual una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat. El document també serveix per designar un representant que actuï com a interlocutor o interlocutora vàlida o vàlida amb el metge o l’equip sanitari, en el cas que no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa. Aquest document s’ha de formalitzar a través d’notari o davant tres testimonis.

  Advocat Herències CC

  Per a la tramitació i acceptació de l’herència es pot fer de forma online, de fet és la forma més comuna de fer-ho. FINS I TOT PER A LA SIGNATURA I ACCEPTACIÓ DE L’HERÈNCIA.

  Advocat Herències CC

  El Impuesto de sucesión lo deberán liquidar todos los herederos de una herencia en la comunidad donde residía la persona difunta. Pagaremos dicho impuesto un función al caudal hereditario y al parentesco que tenemos con la persona difunta.

  Abogado Herencias CC