Tabla de contenidos

Lots hereditaris — Cas real

El passat mes de febrer va morir el nostre pare (som dos germans). Disposava de diverses propietats, saldos en bancs i un vehicle. El seu Testament, indicava que hauríem heretar a parts iguals, és a dir, un 50% per a cada un de nosaltres de totes les propietats i béns que posseïa.

Nosaltres, els hereus, estàvem conformes que l’habitatge habitual fos per mi a el 100% i la segona residència per al meu germà a el 100%. Malgrat que el testament indicava que cada un de nosaltres hauria heretar el 50% de tot les seves propietats i béns.

Els assessors de Advocats Herécies CC ens van proposar explicar que son el Lots hereditaris o heretar per lots, valorant cada lot amb el mateix import o cabal hereditari. D’aquesta manera, complim la voluntat de l’testament que va confeccionar el nostre pare ajustant-nos a la Llei.

Amb aquesta bona decisió del lots hereditaris vam poder estalviar despeses de gestió i futurs impostos.