Tabla de contenidos

Hereus forçosos

La llegítima confereix a determinades persones el dret a obtenir de la víctima un valor econòmic que aquest els pot atribuir a títol d’institució hereditària, llegat, atribució particular o donació, o de qualsevol altra forma, tenint en compte:
1. La llegítima és un dret a obtenir un valor econòmic de l’herència de la persona morta.
2. El dret a la legitima serà independent del fet que la persona morta hagi fet o no testament i de la seva voluntat.
3. El dret a la legítima serà un dret de crèdit per una quantitat determinada sobre el valor dels béns hereditaris.
4. El mort pot atribuir i pagar la legitima a través de la institució de l’hereu, de el llegat o donacions. Si una persona té la condició d’hereu però, per aquesta condició, rep menys valor econòmic de què li tocaria per la legítima, podrà completar la seva banda fins a assolir el valor corresponent a la legítima.
5. Els hereus hauran de respondre de l’pagament de la llegítima.
No obstant això gestionar una herència comporta tenir en compte molts més detalls i els nostres advocats poden ajudar-te i assessorar-te en la tramitació i presa de decisions per evitar problemes futurs.